S* HABITUSS

CH S* ELLEBELLEBIS MAXIM

    VÄLKOMMEN TILL S* HABITUSS! 

 

 

                    

                               Uppfödardiplomerad 2009